Интернет-магазине ДЕКОРИОР
 050-405-75-50
 067-577-77-12
 057-719-99-00

Офіційні правила Акції «dekorior.com дарує iPhone Х»
(акція діє з 16.11.2017 по 15.03.2018 р.)

  1. Загальні положення

  1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «dekorior.com дарує iPhone Х» (далі у тексті – Акція).

  1.2. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України, згідно Податкового кодексу України (п.14.1.101. статті 14) на “безоплатних засадах юридичними особами і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню)”, при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід).

  1.3. Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

  1.4. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за адресою розміщення цих Правил (п. 1.5.). Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

  1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою: www.dekorior.com

  1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

  2. Організатор Акції.

  2.1. Організатором Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю компанія “Техногрес”, 61082, м. Харків, пр. Московський, 190/1 (далі у тексті – Організатор).

  3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

  3.1. Період проведення Акції: з 16.11.2017 р. по 15.03.2018 р. включно. (далі у тексті – Період акції).

  3.2. Акція проводиться у салоні dekorior.com за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська, 6-В (далі у тексті – місце проведення Акції).

  3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років.

  3.4. Учасниками Акції є зареєстровані учасники, що заповнили та отримали картку учасника Акції в касі салону dekorior.com за адресою: м.Полтава, вул. Зіньківська, 6-В (далі у тексті – Учасники).

  3.5. В Акції беруть участь лише ті зареєстровані Учасники, які розраховуються у салоні dekorior.com за товар готівкою, банківською карткою або по безготівкому рахунку (окрім бюджетних організацій різних рівнів).

  3.6. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

  3.7. В Акції не можуть приймати участь співробітники компанії та їх родичі.

  4. Умови Акції.

  4.1. Для участі в Акції необхідно протягом періоду акції придбати у місці проведення Акції товар з асортименту, що представлений на сайті www.dekorior.com, з дотриманням наступних умов: (далі – Акційна купівля):

  надавати співробітнику салону dekorior.com картку учасника Акції при кожній покупці товару у період проведення Акції для реєстрації покупки;

  придбати товар за період Акції на загальну суму не менше, ніж 300 000 грн.;

  придбати товар по роздрібним цінам без додаткових знижок з асортименту www.dekorior.com;

  Сплатити покупку товару готівкою, банківською картою або по безготівкому рахунку (окрім бюджетних організацій різних рівнів).

  4.2. Головними подарунками Акції є смартфон Apple iPhone Х 64Гб (далі у тексті – Головний подарунок Акції). Кількість Головних подарунків Акції не обмежена і залежить від виконання умов Акції учасниками Акції.

  4.3. Об`єм пам`яті смартфона Apple iPhone Х - 64Гб.

  4.4. У випадку, якщо купівля не відповідає умовам акції (наприклад, покупка не була зареєстрована у співробітника салону dekorior.com при оплаті товару, товар був придбаний з додатковими знижками і т.п.), то вона не потрапляє до загальної суми нарахувань, що необхідна для участі у Акції.

  4.5. Під Головним подарунком Акції мається на увазі право на отримання смартфона Apple iPhone Х 64Гб у власність за ціною 1,00 грн.

  4.6. Придбаний на умовах Акції товар зараховується Учаснику як Акційна купівля на 15 (п’ятнадцятий) календарний день з дати передачі (за відповідною видатковою накладною) такого товару, не враховуючи дня його передання. Сума вартості товару, повернутого з будь-яких причин до кінця періоду Акції товару не зараховується до загальної суми Акційних купівель.

  5. Умови видачі Головних подарунків

  5.1. Учасникам Акції, що виконали всі умови Акції, (далі у тексті - Учасники-переможці) буде повідомлено про визнання їх Переможцями Акції та про підтвердження права на отримання Головного подарунку Акціі протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати закінчення Акції за допомогою телефонного зв'язку (на контактний номер, який був зареєстрований у Акції);

  5.2. Учасник-переможець повинен отримати Головний подарунок Акції протягом 60 днів з дати визнання Організатором його як Переможця Акції, про що Організатор також повідомляє публічно та розміщує інформацію на сайті www.dekorior.com. У випадку ненадання зазначених документів Переможець втрачає право на отримання Головного подарунку Акції.

  5.3. Отримання Головного подарунку Акції відбувається наступним чином: учасники-переможці, які виконали умови Акції, вимоги цих Правил та набули право на отримання смартфона Apple iPhone Х 64Гб повинні:

  5.3.1. Бути присутніми особисто або делегувати довірену особу (представника по нотаріальній довіреності) для вручення Головного подарунка Акції, яка буде проведена після підтвердження всіх переможців Акції. В разі, якщо Переможець не зможе бути особисто присутнім на церемонії вручення або делегувати довірену особу, то він втрачає право на отримання Головного подарунку Акції. Дата і місце вручення Головних подарунків Акції буде повідомлена переможцям за допомогою телефонного зв’язку.

  5.3.2. Надати Організатору Акції всі документи (паспорт, податковий номер тощо), які будуть необхідними для оформлення права власності на смартфон Apple iPhone Х 64Гб.

  5.4. Усі витрати, пов’язані з оформленням Apple iPhone Х 64Гб, а саме: всі необхідні податки, збори та інші обов’язкові платежі, пов’язані з отриманням смартфона Apple iPhone Х 64Гб у власність, здійснюється за рахунок Організатора.

  5.5. Якщо Переможець не отримав Головний подарунок Акції у визначений в п. 5.2. строк, або не виконав умови Акції, визначені цими Правилами, вважається, що Учасник відмовився від Головного подарунку Акції.

  5.6. Учасники Акції, які були визначені Переможцями Акції, мають право відмовитись від отримання Головного подарунку Акції. У цьому випадку Учасник, визнаний Переможцем Акції, повинен сповістити про це Організатора протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення про визнання їх Переможцями Акції.

  5.5. Учасники Акції, які були визначені переможцями, мають право відмовитись від отримання головного подарунку. У цьому випадку Учасник, визнаний переможцем, повинен сповістити про це Організатора акції протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення про виграш. У випадку такої відмови Організатор залишає за собою право розпорядитись Головним подарунком на власний розсуд.

  5.7. Головні подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками лише у відповідності та на умовах цих Правил.

  6. Інші умови

  6.1. Заміна Головних подарунків Акції на грошовий еквівалент не відбувається.

  6.2. Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними Головних подарунків Акції, їхні імена та прізвища, фото-відео матеріали з їх зображенням можуть бути опубліковані Організатором та використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах для цілей даної Акції тільки за письмовою згодою Учасника, і таке використання ніяким чином не оплачується Учаснику.

  6.3. Приймаючи участь в Акції, її учасники тим самим дають згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь який спосіб, що не суперечить законодавству України.

  6.4. Ці Правила є договором приєднання. Відповідно до частини 1 ст. 634 Цивільного Кодексу України “Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.”. Зважаючи на це, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуючись з умовами цих Правил зобов’язуються їх виконувати.

  6.5. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Головних подарунків Акції.

  6.6. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, не пов’язаних з п. 5.4. цих Правил, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

  6.7. Головні подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе відповідальності стосовно використання Учасниками Подарунку, після його одержання.

  6.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

  6.9. Організатор Акції не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції, якщо офіційний курс долару США, встановлений НБУ, на кінець Акції перевищить 30 грн за 1 долар США, а також у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

  6.10. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції та/або прав цих осіб на отримання Головних подарунків Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

  6.11. Організатор Акції має право відмовити у видачі Головного подарунку Акції Учасникові Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил у повному обсязі. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

  6.12. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті www.dekorior.com, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

  6.13. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

  6.14. Відповідно до п.п. 14.1.101, 14.1.197 та 14.1.271 ст. 14 Податкового кодексу України дана Акція, у тому числі процедура визначення отримувачів Головних подарунків Акції, не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою

  6.15. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

  6.16. Інформацію про умови Акції можна отримати за телефоном: 0800-750-090 (вартість дзвінків за тарифом оператора телефонного зв’язку).

  6.17. Ці Правила, так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Організатора на сайті www.dekorior.com.

  6.18. Організатор Акції залишає за собою право змінювати ці Правила, подарунковий фонд Акції та/або окремих видів подарунків Акції, або, у тому числі, включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами, без зміни Головного подарунку Акції (надалі за текстом - Подарунки Акції).

  6.19. Зображення (колір, розмір) Подарунків Акції, наведене у рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися (з урахуванням особливостей рекламних матеріалів) від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Подарунків Акції, які можуть отримати Учасники Акції.

  6.20. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на те, що будь-яка інформація, надана Учасником Організаторам Акції в межах його участі в Акції, може бути використана Організаторами Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою в спосіб , що не порушує чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам) та виключно за письмовою згодою Учасника Акції, зокрема: безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.